STRĀDĀJOŠIEM UZŅĒMUMIEM – GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE

REĢISTRU VADĪŠANA

 • Klientu darījumu uzskaite grāmatvedības programmā, analīze un rezultātu pārbaude.
 • Informācijas operatīva apstrāde, pateicoties mūsdienīga programnodrošinājuma iespējām.
 • Pieeja grāmatvedības programmai ļauj patstāvīgi kontrolēt biznesa finanšu stāvokli.

IZDRUKA UN UZGLĀBAŠANA

 • Dokumentu uzskaites nodrošināšana gan papīra veidā, gan elektroniskā, arhīva sagatavošana.
 • Iespēja drukāt dokumentus no programmas no klienta datora.
 • Elektroniskas dokumentu aprites izmantošana ļauj ekonomēt līdzekļus.

KASES, BANKAS VADĪŠANA

 • Naudas līdzekļu uzskaite skaidrā un bezskaidrā veidā.
 • Piedāvājam darba algas maksājumu veikšanas, piegādātāju rēķinu apmaksas pakalpojumus caur grāmatvedības sistēmu, ātru un ērti.
 • Jūs varat pilnībā uzticēt mums esošo rēķinu un darba algu apmaksu.

PERSONĀLDAĻAS UZSKAITE

 • Visu nepieciešamo dokumentu par personālu sastādīšana, darba līgumi, rīkojumi un pavēles, darba algas dokumenti, darba laika uzskaite, atvaļinājumi un slimības lapas.
 • Papildus piedāvājam instruktāžas un apmācību personālam.
 • Mūsu profesionāla pieeja personālam palīdzēs paaugstināt jebkura kolektīva darba efektivitāti.

DEBITORU UN KREDITORU UZSKAITE

 • Piegādātāju un pircēju dokumentu kārtošana.
 • Pielietojam izmaksu un ienākumu klasifikāciju, kas atbilst jūsu biznesa prasībām.
 • Jūs ar prieku lasīsiet grāmatvedības bilanci, jo beidzot spēsiet tur visu saprast.

PAMATLĪDZEKĻU, INVENTĀRA UN AUTOTRANSPORTA UZSKAITE

 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite – aprīkojuma, transporta, mēbeļu un citu, kā arī inventāra un mazvērtīgu instrumentu uzskaite. Dokumentu noformējums, amortizācija.
 • Mums ir elastīga pieeja pamatlīdzekļu novērtēšanai un amortizēšanai.
 • Pareizs novērtējums un amortizācija palīdzēs ieekonomēt uzņēmumam pēc ienākuma nodokļa nomaksas.

 

http://www.zoofirma.ru/