PARĀDU PIEDZĪŠANA NO JURIDISKAJĀM PERSONĀM

Возврат  долгов с юридических лиц

PIEDĀVĀJAM ATBALSTU PARĀDU PIEDZĪŠANAI NO JURIDISKAJĀM PERSONĀM

Palīdzam piedzīt parādus tikai Latvijas Republikas likumu ietvaros. Ja pēc kontējumiem vai pēc tiešā uzrunas, mēs redzam, ka jums kāds nav apmaksājis jūsu preces vai pakalpojumu iepriekš noteiktā termiņā, tad mūsu ārpakalpojuma kompānija pēc vienošanās ar klientu sāk strādāt ar parādnieku. Diemžēl, kreditoriem ir labāka atmiņa nekā parādniekiem, tāpēc likumdošanā ir paredzēti parādu piedziņas no juridiskajām personām posmi.

Darbs tiek sadalīts 3 posmos.

  1. posms. Mēs rakstam pirmstiesas pretenziju, un nosūtam to parādniekam. 80% gadījumos mūsu praksē ar to arī pietiek, jo parādnieks atmaksā parādu diezgan ātri. Ja tas tomēr nenotiek, tad pēc otrā atgādinājuma ķeramies pie 2. posma darbībām.
  2. posms. Dokumentu noformēšana tiesai, sagatavošanās un piedalīšanās tiesas procesā, pārstāvot kreditoru. Mums vēl nav bijuši gadījumi, kad mēs nesaņemtu izpildrakstu naudas līdzekļu piedziņai no atbildētāja.

Saņemot izpildrakstu, sākas mūsu darba visdarbietilpīgākais posms. 

Saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu, izpildrakstiem jābūt izpildītiem 3 gadu laikā. Ņemot vērā to, ka inflācija ik gadu apēd līdz 3% un vairāk no naudas līdzekļiem, tad pēc 3 gadiem, kaut gan summa paliek tā pati, realitātē par neatmaksāto summu var nopirkt pat par 10% mazāk, nekā šodien. Ja piedziņa nav veikta laikus, tad diez vai naudas līdzekļi tiks atgūti. .

Bieži vien notiek tā, ka kreditors, saņemot izpildrakstu, nes to tiesu izpildītājam. Bet tiesu izpildītājam šādu lietu ir desmitiem. Kamēr viņš to pieņems, kamēr ieliks rindā un sāks izpildīt, parasti paiet aptuveni divi mēneši. Bet laiks iet. Tāpēc mūsu klienti lūdz mūs procesu uzsākt nekavējoties.

 

  1. posms. Zinot kontraģenta norēķinu kontus, mēs rakstam iesniegumu, pieliekam izpildrakstu, un nesam to uz banku, kur atrodas parādnieka norēķinu konts. Šajā gadījumā pēc spēkā esošās likumdošanas bankai divu dienu laikā jāsāk izpildraksta izpilde, tas ir, norakstīt naudas līdzekļus no parādnieka konta par labu kreditoram. Pat, ja parādnieka norēķinu kontā nav pietiekamu naudas līdzekļu, banka norakstīs esošu summu, bet pie konta papildināšanas norakstīs arī atlikumu. Šeit ir aprakstīta vienkārša shēma, bet ir skaidrs, ka katra situācija ir individuali pētama un risināma.

Lai nenonāktu līdz parādu piedzīšanai, it īpaši pēc tiesas nolēmuma, mēs rekomendējam vērsties pie mums, lai sākotnēji pārbaudītu sava jaunā kontraģenta finanšu stāvokli. Šim mērķim eksistē dažādi maksas avoti, kuri garantē sniegtās informācijas patiesumu.

Bez standarta pārbaudes procedūrām specializētajās bāzēs, mēs apskatīsim arī aģenta uzvedību sociālajos tīklos, to draugus, sekotājus, uz kādiem ziņojumiem tas raksta komentārus, utt.

http://www.zoofirma.ru/