PERSONĀLA ATLASE VEIKSMĪGAM BIZNESAM

PERSONĀLA ATLASE, JEB KĀ IZVĒLĒTIES LABĀKO DARBINIEKU

Vai jūs esat sastapušies ar to, ka pieņemat darbā diplomētu speciālistu, no pirmā acu skatiena -  aktīvu un kompetentu, bet ar minimālo atdevi uzņēmumam? Vai otrādi, no pirmā acu skatiena – pilnīgi neakurāts un uzticību neiedvesmojošs, bet ienākumus uzņēmumam nes vairāk nekā visa nodaļa?

Jā, šie gadījumi ir ļoti reti, bet esam pārliecināti, ka jūs neiebildīsiet pret to, ka ne ārējais izskats, ne dokumenti, ne iepriekšēja pieredze nevar dot garantiju, ka jūsu izvēlētais darbinieks nesīs ienākumus jūsu kompānijai.

Vēl jo vairāk, izvēlēties personālu pēc ārējā izskata un tā, ko viņš stāsta par sevi – nozīmē izvēlēties darbinieku, lai viņš vienkārši aizpida tukšo vakanci.  

Kad darba devējs ieskatās cilvēka CV, viņš grib zināt, kur kandidāts strādājis, ar ko nodarbojies un nodarbojas tagad, jo tā viņš sev mēģina izvēlēties pretendentu, kas tiešām strādās. Bieži vien pārrunu laikā kandidātam jautā: „Kā tu domā, kā tu iztēlojies savu darbu pie mums? Ko tu domā par savas karjeras izaugsmi? Kādu samaksu tu vēlētos saņemt?”

Saņemot atbildes uz šiem jautājumus no dažādiem pretendentiem, darba devējs izvēlas to, kas krāšņāk runājis, un kā bieži vien gadās, izvēle ir kļudaina, jo viņš prognozē rezultātu, ko nesīs šis darbinieks, pēc viņa stāstiem par izpildāmiem uzdevumiem.

Tas līdzīgi kā jautāt ārstam: „Vai tu kadreiz esi ārstējis līdzīgu slimnieku?”. Ārsts atbild: „Jā”. Bet pacientam jāinteresējas par rezultātu, nevis procesu: „Cik slimnieku esi izārstēji, un cik nē?”. Senajā Ķīnā, tāpat kā pie mums tagad, ir bijuši ģimenes ārsti, kuri saņēma darba algu par to, cik cilvēki, kurus apkalpoja šie ārsti, kļuva veseli. Saslimis cilvēks – ārsts saņem mazāku atlīdzību. Pacients izveseļojies – pielikts pie darba algas. Mēs uzskatam, ka apmaksa par rezultātu ir taisnīgākā pieeja.

Pieņemsim, jums vajag maizi. Jums ir divas izvēles iespējas: vai nu cept pašam, vai pirkt no kāda. Pirmajā gadījumā jums jāpieņem darbā cilvēks, kas ceps jums maizi. Otrajā – jāņem darbā cilvēks, kas piegādās jums maizi. Jūs droši vien neinteresēsieties par cilvēku, kuru pieņemat darbā šim amatam. Jūs arī neinteresēs process. Jums ir vajadzīgs rezultāts, tas ir, maize. Cilvēks, viņa darbošanās procesi interesē tikai tad, kad rezultāts neatbilst gaidītajam.

Kad pie mums vēršas pēc palīdzības, lai mēs atrastu darbinieku, mēs, pirmkārt, cenšamies uzzināt, kādi viņa darbības rezultāti ir bijuši viņa iepriekšējās darba vietās.

Izmantojam dažas anketēšanas shēmas un citas metodes.

Šeit ir visvieglākais: „Trīs plusi un trīs mīnusi”.

Šis tests tiek izmantots kā papildinājums citiem testiem, lai būtu iespēja precīzāk paredzēt rezultātu.

Piemēram, simpātisks un labi apģērbts jaunais cilvēks, kas perfekti mutiski pauž savas domas, iekārtojas darbā sieviešu kolektīvā, kur pārsvarā ir viņa vecuma kolēģes. Uzdodiet viņam jautājumu: „Nosakiet trīs plusus un trīs mīnusu jūsu darbam sieviešu kolektīvā”.

Šo metodi gandrīz vai nav iespējams apkrāpt. Vairākums cilvēku nosauc vairāk plusu, vai vairāk mīnusu, atkarībā no tā, kā viņi attiecas pret esošo situāciju. .

Ja testējamais redz vairāk plusu, viņš nosauc vairāk par 3 plusiem. Ja redz vairāk mīnusu – nosauc vairāk mīnusu.

Jūs taču piekritīsiet, ka pēc piemērā minētā jaunā cilvēka atbildēm, nav grūti iedomāties, kādu rezultātu var gaidīt no viņa darba sieviešu kolektīvā. Jo pēc atbilžu sniegšanas ātruma var spriest par cilvēku. Ja pretendents nesaskata mīnusus, viņam kritīsies atbilžu ātrums, viņš aizdomāsies, centīsies sameklēt pareizus vārdus… Jā,  viņu pārpilda emocijas, runa paātrinās, utt. Vēl ir interesants moments, ar ko sākas atbilde: ar plustiem vai mīnusiem. Tas arī izsaka daudz.

Cilvēki (nesagatavoti) diezgan reti piedāvā abstraktas atbildes, viņi saka to, kas ir uz sirds. Tāpēc speciālistam, kas pareizi sastādīja jautājumus „Trīs plusi un trīs mīnusi”, ir viegli atrast kādu āķi, aizķert un piespiest attīstīt jebkuru plusu vai jebkuru mīnusu ar papildus jautājumiem.

Tāpēc personālas atlases speciālistu jūs varat saukt par gaišreģi, kas ieskatās jūsu nākotnē un saka jums, kā strādās tas vai cits pretendents.

Par to, kā mēs meklējam pretendentus, kā vadam pārrunas, un kādi ir mūsu izcenojumi, jūs uzzināsiet, ja piezvanīsiet mums.

PARĀDU PIEDZĪŠANA NO JURIDISKAJĀM PERSONĀM

PIEDĀVĀJAM ATBALSTU PARĀDU PIEDZĪŠANAI NO JURIDISKAJĀM PERSONĀM

Palīdzam piedzīt parādus tikai Latvijas Republikas likumu ietvaros. Ja pēc kontējumiem vai pēc tiešā uzrunas, mēs redzam, ka jums kāds nav apmaksājis jūsu preces vai pakalpojumu iepriekš noteiktā termiņā, tad mūsu ārpakalpojuma kompānija pēc vienošanās ar klientu sāk strādāt ar parādnieku. Diemžēl, kreditoriem ir labāka atmiņa nekā parādniekiem, tāpēc likumdošanā ir paredzēti parādu piedziņas no juridiskajām personām posmi.

Darbs tiek sadalīts 3 posmos.

 1. posms. Mēs rakstam pirmstiesas pretenziju, un nosūtam to parādniekam. 80% gadījumos mūsu praksē ar to arī pietiek, jo parādnieks atmaksā parādu diezgan ātri. Ja tas tomēr nenotiek, tad pēc otrā atgādinājuma ķeramies pie 2. posma darbībām.
 2. posms. Dokumentu noformēšana tiesai, sagatavošanās un piedalīšanās tiesas procesā, pārstāvot kreditoru. Mums vēl nav bijuši gadījumi, kad mēs nesaņemtu izpildrakstu naudas līdzekļu piedziņai no atbildētāja.

Saņemot izpildrakstu, sākas mūsu darba visdarbietilpīgākais posms. 

Saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu, izpildrakstiem jābūt izpildītiem 3 gadu laikā. Ņemot vērā to, ka inflācija ik gadu apēd līdz 3% un vairāk no naudas līdzekļiem, tad pēc 3 gadiem, kaut gan summa paliek tā pati, realitātē par neatmaksāto summu var nopirkt pat par 10% mazāk, nekā šodien. Ja piedziņa nav veikta laikus, tad diez vai naudas līdzekļi tiks atgūti. .

Bieži vien notiek tā, ka kreditors, saņemot izpildrakstu, nes to tiesu izpildītājam. Bet tiesu izpildītājam šādu lietu ir desmitiem. Kamēr viņš to pieņems, kamēr ieliks rindā un sāks izpildīt, parasti paiet aptuveni divi mēneši. Bet laiks iet. Tāpēc mūsu klienti lūdz mūs procesu uzsākt nekavējoties.

 

 1. posms. Zinot kontraģenta norēķinu kontus, mēs rakstam iesniegumu, pieliekam izpildrakstu, un nesam to uz banku, kur atrodas parādnieka norēķinu konts. Šajā gadījumā pēc spēkā esošās likumdošanas bankai divu dienu laikā jāsāk izpildraksta izpilde, tas ir, norakstīt naudas līdzekļus no parādnieka konta par labu kreditoram. Pat, ja parādnieka norēķinu kontā nav pietiekamu naudas līdzekļu, banka norakstīs esošu summu, bet pie konta papildināšanas norakstīs arī atlikumu. Šeit ir aprakstīta vienkārša shēma, bet ir skaidrs, ka katra situācija ir individuali pētama un risināma.

Lai nenonāktu līdz parādu piedzīšanai, it īpaši pēc tiesas nolēmuma, mēs rekomendējam vērsties pie mums, lai sākotnēji pārbaudītu sava jaunā kontraģenta finanšu stāvokli. Šim mērķim eksistē dažādi maksas avoti, kuri garantē sniegtās informācijas patiesumu.

Bez standarta pārbaudes procedūrām specializētajās bāzēs, mēs apskatīsim arī aģenta uzvedību sociālajos tīklos, to draugus, sekotājus, uz kādiem ziņojumiem tas raksta komentārus, utt.

PAZUDIS JŪSU GRĀMATVEDIS?

AIZMIRSTIET PAR GRĀMATVEDI UN GULIET MIERĪGI!

Vai Jūs esat sastapušies ar problēmu, kad grāmatvedis pēkšņi aiziet no darba? Jūs steidzamā kārtā pieņemat darbā citu grāmatvedi, bet tas saka, ka vecais grāmatvedis nav bijis kompetents, savārījis ziepes, un lai nebūtu jāatbild – aizmuka . Tagad viņam, jaunam grāmatvedim, viss jāsaved kārtībā, jāsakārto, bet visas kļūdas, kas paradās – ir vecā grāmatveža mantojums. Tā var turpināties pusgadu vai vairāk, bet rezultāta joprojām nav. Gada otrajā pusē jaunais grāmatvedis paziņo, ka tagad viss ir kārtībā,  un viss ies tikai uz augšu. Paiet gads, bet viss paliek pa vecam. Atkal atnāk jauns grāmatvedis, un īpašniekam sākas deja vu.

No šīs situācijas ir 2 izejas:

 1. Pieņemt darbā labu speciālistu. Bet labu speciālisti ir grūti atrast, un darba alga viņam jāmaksā nepieklājīgi pieklājīga. Kas tad šobrīd katru dienu pēc pamatdarba studēs visu, kas iznāk mūsu likumdošanā un vēl papildus izpētīs jaunu programmnodrošinājumu sava darba optimizācijai? Arī cena programmnodrošinājumam ir ar četrām vai piecām nullēm.
  Bez tam, grāmatvedis var saslimt, aiziet atvaļinājumā, var kļūdīties. Šajā gadījumā visas izmaksas gulstas uz kompānijas pleciem. Jā, šādus izdevumus var atļauties liela firma, bet ko darīt mazam un vidējam biznesam?
 2. Slēgt apkalpošanas līgumu ar ārpakalpojuma kompāniju, un rezultātā jūsu labā strādās vesela komanda augsti kvalificētu speciālistu, kura uzņemas visus riska gadījumus. Jūs maksāsiet par apkalpošanu vairākas reizēs mazāk, nekā algotajam grāmatvedim. Viss, kas jums ir vajadzīgs – iesniegt sākotnējus dokumentus, t.i., ierakstīt ciparus pavadzīmēs un faktūrrēķinos. Nodokļu bāzes formēšanu, nodokļu likmes apstiprināšanu, nodokļu izmaksu pielietošanu un daudz ko citu – to darīs ārpakalpojuma grāmatvedības kompānija.

Mūsu grāmatvedības firma strādā profesionāli. Mūsu specialisti formē gan grāmatvedības atskaites, gan veic nodokļu uzskaiti, gan pilnu nodokļu aprēķinu. Visas saistības ar kontrolējošām instancēm ārpakalpojuma kompānija veic pati, un jūs var aizmirst par to eksistēšanu.

Ja grāmatvedis pieļāvis kļūdu, tad pie jums viņš riskē tikai ar savu darba algu, bet visas soda naudas jūs maksāsiet no sava uzņēmuma kabatas. Bet, ja kļūdas  sanākušas apkalpojošās kompānijas vainas dēļ, tad zaudējumus uzņemas šī kompānija. Tam jābūt iekļautam līgumā.

Arī mūsu līgumā ir šāds punkts. Un tieši tāpēc mums negadās kļūdas.

Ja jūsu firma atrodas Rīgā, un jums ir pašiem savs grāmatvedības dienests, mēs varam pilnībā sinhronizēt bāzi un sastādīt atskaites, strādājot ar to tiešsaistē.

Mēs esam ar jums arī nodokļu pārbaudēs, pakalpojumu paketē ietilpst detalizētas konsultācijas par nodokļu aplikšanas optimizāciju. Lai nodotu dokumentus, jums nav jātērē savs laiks. Visus dokumentus jūs varat nodot personīgi vai pa e-pastu, vai saņemt piekļuvi programmai, un paši tos ierakstīt.

PAKALPOJUMI

KĀDUS PAKALPOJUMUS MĒS SNIEDZAM?

 • Komplekss pakalpojums jeb visas grāmatvedības uzskaites veikšana.
 • Mēs varam uzņemties arī tikai atsevišķu posmu jūsu grāmatvedības uzskaitē, piemēram,
  • Darba algas aprēķins;
  • Personāla lietvedība;
  • Norēķināšanās ar sadarbības personām.

Ko jūs IEGŪSTAT no sadarbības ar mūsu kompāniju?

 • Jūs iegūstat personīgo grāmatvedi viena cilvēka personā, kurš neaizņems vietu jūsu birojā. Tas mazinās birokrātijas slogu un saglabās atbildību. Bet izmaksas būs mazākas kā štata grāmatvedim.
 • Jūs pilnībā atbrīvojaties no saskarsmes ar valsts institūcijām. Mēs paši sagatavosim un iesniegsim jūsu atskaites.
 • Sagatavosim atbildes uz finanšu inspekcijas jautājumiem un atbildes uz pārbaudes aktos uzdotajiem jautājumiem.
 • Viss, kas tiks nodots kontrolējošām institucijām, ar jums tiks saskaņots. Tas nozīmē, ka jūs zināt visu, ko darām mēs.

Bez tam

 • Mēs nodrošinām iespēju tiešsaistē strādāt mūsu grāmatvedības programmās.
 • Jūs saņemat neierobežotu skaitu grāmatvedības un nodokļu konsultāciju.

Strādājot ilgus gadus dažādās komercdarbības jomās, mums ir milzu pieredze grāmatvedības uzskaišu veikšanā.

Mūsu grāmatvedības programmu pastāvīga atjaunošana ļauj mums veikt uzskaites visaugstākajā līmenī.

Jaunu likumdošanas dokumentu ikdienas izpēte ļauj mums ekonomēt jūsu naudu no 10% līdz 75% salīdzinot ar grāmatvežiem, kuri strādā, neizmantojot modernās tehnoloģijas.

JĀ, mēs būtiski samazinām izmaksas! Ir pat gadījumi, kad izmaksas, kas saistītas ar nodokļu apmaksu, mēs spējam samazināt divas un vairāk reizes. Tas nenozīmē, ka jūsu grāmatvedis nav zinājis visas nianses. Acīmredzami, viņš joprojām darbojas pēc „šoumena” biznesa modeļa, proti, savu lielāko enerģijas daļu atvēl tam, lai atstātu par sevi neaizmirstami kompetenta cilvēka iespaidu. Pēc saskarsmes ar šādu grāmatvedi vadītājam, parasti, paliek divējāds iespaids: „Jāaaa!!!! Kā viņš skaisti visu izklāsta, cik labi, kaut gan es neko nesapratu”. Vadītājs, nesaprotot līdz galam grāmatveža piedāvājumu, saka, ka padomās. Un viss paliek pa vecam.

Cita pieeja - kā mēs ieekonomējam jūsu naudu. Mēs darām ne tikai to, ko teica izdarīt kompānijas vadītājs, t.i. aizpildīt un nodot atskaites, bet vispirms apzinām, kā funkcionē kompānija un piedāvājam optimālāku ceļu. Piemēram, ja jūs pamēģināsiet nevis šo, bet citu sistēmu, jūsu kompānijai izdosies samazināt izmaksas.Tālāk jau ķeramies pie atskaišu gatavošanas.

Mūsu pieejai nav vajadzīgas skaļas uzslavas, bet mēs „šoumena” modeli nomainām pret elementārām papildus vērtībām.

Mēs novirzām savas enerģijas patēriņu uz papildus vērtību piedāvāšanu, jo tas ekonomē līdzekļus, laiku un rada par mums labāku iespaidu.

Vēlaties pārliecināties par to – zvaniet!

REVOLUCIONĀRĀ METODE JŪSU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES VEIKŠANĀ

DARBS TIEŠSAISTĒ:

Šodien, atrodoties jebkurā Latvijas punktā, Jūs varat kontrolēt visu savu grāmatvedību, sekot līdzi notiekošajam tiešskaistē, izmantojot mobilās ierīces.

Jums vairs nav nepieciešams tikties ar grāmatvedi, jo viss darbs tiek veikts attalināti, par ko varat ik reizi pārliecināties atskaitēs. Neesot birojā vai mājās, jūs varat:

 • veikt maksājumus;
 • kontrolēt debitoru apmaksas;
 • izrakstīt rēķinus;
 • nosūtīt un saņemt finanšu dokumentāciju tiešsaistes režīmā.

Tā jūs ekonomējat laiku, naudu, nervus un varat vairāk koncentrēties biznesa vadības jautājumiem.

Ja vēlaties uzzināt vairāk – zvaniet tūlīt pat!

http://www.zoofirma.ru/