cenas

цены на бухгалтерские услуги

Apkalpošanas cena tiek noteikta individuāli, tiek izvērtēts personāla skaits, transporta esamība, papildus pakalpojumu apjoms, uzskaites dokumentu apjoms utt.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE

Ietver sevī pilnu grāmatvedības uzskaiti un operatīvās atskaites.

Cena — no 120 eiro + PVN

PERSONĀLDAĻAS UZSKAITE

Darba algas, atvaļinājumi, slimības lapas, pieņemšana darbā un atlaišana no darba (līdz 5 cilvēkiem – bezmaksas)

Cena – no 25,00 eiro + PVN

NOLIKTAVAS UZSKAITE

Preču uzskaite, realizācija, pašizmaksas aprēķins, inventarizācija

Cena – no 150,00 eiro + PVN

METODIKAS, INSTRUKCIJAS

Dažādas instrukcijas un metodikas, izstrādātas konkrēti jūsu uzņēmumam

Cena – no 30,00 eiro + PVN

PIESLĒGUMS GRĀMATVEDĪBAS SISTĒMAI

Uzstādām programmu jūsu birojā un apmācām darbam.

Bezmaksas

KONSULTĀCIJAS

Bezmaksas – slēdzot apkalpošanas līgumu.

Bez līguma – 15,00 eiro stundā.

http://www.zoofirma.ru/