AUDITS

Ja Jums ir gadījusies nodokļu pārbaude, mēs varam palīdzēt pārbaudīt dokumentus pirms iesniegšanas nodokļu inspekcijā, sniegsim juridisko atbalstu audita laikā.

 

IEMESLI, KURU DĒĻ VID VAR NOZĪMĒT UZŅĒMUMA TEMATISKO PĀRBAUDI:

  1. Valsts obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek maksātas no ienākumiem, kuri ir mazāki vai vienādi ar minimālo darba algu Latvijā (2018. gadā – 430,00 eiro), kā arī, ja darba alga ir zemāka par nozares vidējo.
  2. Darba algas nodokļu neregulāra iemaksas budžetā, nodokļu deklarāciju nokavēta iesniegšana.
  3. Datu atbilstības pārbaudes, pretpārbaužu veikšanas gaitā tiek atklāta iespējama piedalīšanās fiktīvajos darījumos un krāpšana ar PVN.
  4. Tādus saimnieciskās darbības veidus, kā būvniecība, kokapstrāde, tirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana, sadzīves pakalpojumu sniegšana, autoservisi, nodokļu inspekcija uzskata par riskantākajiem no ēnu ekonomikas viedokļa.
  5. Reģistrēto struktūrvienību un atsevišķu tirdzniecības vietu skaits, un reģistrēto kases aparātu skaits nesakrīt.
  6. 6. Trešo personu sūdzības, tajā skaitā, darbinieku sūdzības. .

2017. GADĀ NODOKĻU INSPEKTORI VISBIEŽĀK KONSTATĒJA SEKOJOŠUS PĀRKĀPUMUS:

(Arī pie mums vērsušies ļoti daudzi uzņēmēji, lūdzot risinat tieši šīs problēmas)

PROBLĒMA №1. PĀRKĀPUMI, KAS SAISTĪTI AR KASES OPERĀCIJU UZSKAITI.

Kā mēs risinām šo problēmu?
Operatīvi vācam un pārbaudām ĒKA datus, pēc klienta vēlmes varam savākt datus elektroniski un katru dienu.
Tas dod iespēju ātri atrast un labot kļūdas.
.

PROBLĒMA №2. DARBA LIKUMDOŠANAS PĀRKĀPUMI, NEPILNS PERSONĀLA DOKUMENTU KOMPLEKTS: DARBA LĪGUMI, DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, RĪKOJUMI, ATVAĻINĀJUMU GRAFIKI, VESELĪBAS PĀRBAUDES DOKUMENTI, DARBA AIZSARDZĪBA UTT.

Kā mēs risinām šo problēmu?
Saprotot darba ar personālu svarīgumu un apjomīgumu, šī uzskaites sadaļa ir izdalīta atsevišķi, ar to nodarbojas savs speciālists. Tāpat izmantojam jaunāko personāla uzskaites programmu, kurai jau ir atjauninājums, kas ir saistīts ar 2018. gada reformu.
Štatā ir darba aizsardzības speciālists.

PROBLĒMA №3. GRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMAS LICENCES NEESAMĪBA. DATU AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS NEESAMĪBA.

Kā mēs risinām šo problēmu?
Diemžēl, tādi gadījumi nav retums, kad uzņēmējs pieņem darbā, pēc darba līguma, grāmatvedi ar „savu programmu”, šajā gadījumā mēs rekomendējam sastādīt bezatlīdzības lietošanas līgumu. Cita lieta, kad līgums ir noslēgts ar firmu, un arī šajā gadījumā nebūtu lieki painteresēties, vai programmai ir licence, kā arī instrukcija. Mums ir iekšējā grāmatvedības informācijas sistēmas lietošanas instrukcija, kā arī nolikums par klienta datu konfidencialitāti un aizsardzību. Pat pēc līguma laušanas mēs glabājam datus par klientu mūsu serverī.

PROBLĒMA №4. AKTUĀLĀS GRĀMATVEDĪBAS METODIKAS NEESAMĪBA (DOKUMENTS, PAR KURA SATURU UN ESAMĪBU ATBILD UZŅĒMUMA ĪPAŠNIEKS).

Kā mēs risinām šo problēmu?
Katru gadu mēs izdodam mūsu metodiskos materiālus jaunā redakcijā, jo Latvijā ik gadu notiek ļoti apjomīgas izmaiņas likumdošanā.

SNIEDZAM KONSULTĀCIJAS PAR VISIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR MŪSU DARBĪBU.

  • grāmatvedības uzskaite
  • audits
  • parādu piedziņa
  • personāla atlase

Cena par konsultāciju - 15€ stundā, vai pēc papildus vienošanās.

PAR JAUTĀJUMIEM SAISTĪTIES AR NUMURU 22-067-747.

http://www.zoofirma.ru/